Изберете или комбинирайте предпочитаното оформление на текста за вашите покани.
*Забележка: Оригиналният правопис е запазен.

1. 2.
3.  4. 
5.  6. 
7.  8. 
9.